HOẠT ĐỘNG LÂU LAN CỔ THÀNH MỖI NGÀY 2H TRAIN QUÁI RA ĐỒNG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỚI NPC TIẾP DẪN NGAY TẠI THÀNH PHƯỢNG TƯỜNG

 

 

 

Tiêu diệt quái nhận 50 đồng thường/1 con - Đặc biệt: 14h - 16h nhân đôi thưởng

2H01, 7H01, 14H01: Boss Thành Cổ ra RANDOM trong khu vực train