NHIỆM VỤ BAO VẠN ĐỒNG MỖI NGÀY LÀM TỐI ĐA 10 NHIỆM VỤ

 

PHẦN THƯỞNG:

- 30 VẠN BẠC KHÓA

- 5 VẠN ĐỒNG KHÓA

- 200 TIỀN DU LONG

- 1 HUYỀN TINH CẤP 8