NHIỆM VỤ BẠCH HỔ ĐƯỜNG MỖI NGÀY THAM GIA 1 LẦN

**** TRONG THỜI GIAN TỐNG KIM DIỄN RA SẼ KHÔNG ĐI ĐƯỢC NHÉ

 

PHẦN THƯỞNG

- 150 TIỀN DU LONG

- 2 HUYỀN TỊNH 6

- 5 VẠN ĐỒNG KHÓA

-  2000 ĐỒNG 

- 30 VẠN BẠC KHÓA